XOXO
X-logo XOXO architekti

Články s klúčovým slovom "podkrovie"

Domov  /  Blog

Budovy na bývanie a ich časti

Definície v stavebníctve

blog-schedule
11 min
 
blog-update
08.03.2024
 

Aktualizácia normy STN 73 4301 od 1.2. 2021 priniesla do stavebníctva dôležité zmeny a doplnenia.