XOXO
X-logo XOXO architekti

Výpočitajte si hrúbu a cenu zateplenia

Domov  /  Online výpočet fasády

Zadajte vstupné údaje:Poznámky:

Posledná aktualizácia cien: 1.4.2019.
Dom s takmer nulovou potrebou energie. Energetická trieda: A0
Celkové ceny (bez DPH) obvodového plášťa sú vrátane vybraného muriva, izolácie, prác, kotvenia a lepidla
Výpočet uvažuje s cenníkovými cenami. Nezohľadňuje zľavy, logistiku, lokalitu a pod.
Teplotechnický výpočet zohľadnuje požiadavky STN 73 0540-2:2012
Výpočet je orientačný. V prípade otázok sa na nás môžete obrátiť, radi Vám pomôžeme.