XOXO
X-logo XOXO architekti

Podrobný obsah projektov

Domov  /  Obsah projektov

Katalógové projekty

Pred začatím spolupráce je potrebné zabezpečiť body napojenia jednotlivých inžinierskych sietí, geometrický plán a územno-plánovaciu informáciu k pozemku.

Ponúkame dva základné typy katalógových projektov, ktoré sa líšia v podrobnosti vypracovania:

Basic - projekt vyhotovený v rozsahu pre Stavebné povolenie
Standard - projekt pre Stavebné povolenie vyhotovený v realizačnej podrobnosti

Basic
Standard
Architektonické a konštrukčné riešenie
Statické konštrukcie*
Požiarna bezpečnosť stavby
Ústredné vykurovanie
Zdravotechnika
Elektroinštalácia
Domový plynovod
Rekuperácia
Energetické hodnotenie stavby
A0
A0
Výkaz výmer
-
Výpis prvkov - okná, dvere,..
-
Realizačná podrobnosť
-
Osadenie a pripojenie na inžinierske siete
600 €
Osadenie na pozemok
200 €
*Projekt statiky je vypracovaný vždy v realizačnej podrobnosti

Doplnkové služby

Zmeny v katalógovom projekte
podľa rozsahu
Položkový rozpočet
250 €
Energetický certifikát
150 €
Projekt vjazdu na pozemok
250 €
Projekt spevnených plôch
podľa rozsahu
Projekt spevnených plôch
podľa rozsahu
Elektronická verzia projektu (*.pdf)
200 €

Individuálne projekty

Obsah invididuálnych projektov je v približne totožný s katalógovým projektom. Hlavným rozdielom je architektonická štúdia. Táto pozostáva z výkresovej časti a vizualizácii vo vopred dohodnutom rozsahu.

Doba dodania
Cena
Architektonická štúdia
10 dní
20 €/m2
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
10 dní
15 €/m2
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
30 dní
25 €/m2
Projektová dokumentácia pre zlúčené konanie
30 dní
30 €/m2
Realizačný projekt
40 dní
60 €/m2
*Doba dodania je uvedená v pracovných dňoch.